Algemene voorwaarden foodbag

Artikel 1 Bedrijfsgegevens

Foodbag is een product van Foodbag bvba, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent (België),  Dok Noord 4E bus004 en met ondernemingsnummer 0643.804.044.

De contactgevens zijn:

www.foodbag.be

Email : foodlover@foodbag.be

Tel : 09/298 05 10

Artikel 2 Toepasselijkheid AV

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend en als enige van toepassing op iedere bestelling bij Foodbag.

Artikel 3 Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inlcusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De prijs omvat de volledige prestatie, hetzij: ontwikkeling gerechten, selectie ingrediënten, samenstelling pakket en levering.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

4.1 Betaling

De klant dient de bestelling voorafgaand aan de levering te betalen. Indien een betaling niet tijdig, hetzij voor donderdag 12 voorafgaand aan de volgende leveringsdatum, werd uitgevoerd zullen de bestelde goederen niet afgeleverd worden op de voorziene datum. Bij het ontvangen van de betaling zal de bestelling geleverd worden op de eerstvolgende leverdatum.

4.2 Online betalingen

Betaling(en) via het online platform zijn mogelijk met onderstaande betalingsmodaliteiten. Vragen m.b.t. betalingen kunnen tevens gesteld worden via foodlover@foodbag.be

 • Maestro

 • Bancontact

 • Visa

 • Mastercard

 • SEPA

 • Ticket Restaurant elektronische maaltijdcheques

 • Bank transfer (overschrijving)

 • Paypal

 

4.3 Laattijdige betaling

Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder dat een aanmaning vereist is, een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 18% op het openstaande bedrag met een minimum van €75. Daarenboven wordt een conventionele intrest van 12% in rekening gebracht. Dit onverminderd de eventuele gerechtskosten verbonden aan het innen van het openstaande bedrag. Bij gebreke aan betaling binnen de 30 dagen wordt de vordering automatisch overgemaakt aan een incassobureau

4.4 Terugbetalingen

Eventuele terugbetalingen kunnen enkel uitgevoerd worden op het rekening nummer waarmee de originele betaling werd doorgevoerd door de respectievelijke klant.

Artikel 5 Leveringsvoorwaarden

 • Alle leveringen worden uitgevoerd volgens de door de klant verstrekte gegevens.
 • Foodbag probeert zich te houden aan het richtuur opgegeven door klant, al kan hier van afgeweken worden wegens externe factoren (verkeer, file, etc.). In geen geval kan een laattijdige levering aanleiding geven tot schadevergoeding.

 • De klant staat in voor de juistheid van alle door hem verstrekte gegevens (adres, telefoon, email, etc.).

 • De klant dient ervoor te zorgen dat de levering kan gebeuren hetzij op het aangegeven adres, hetzij bij een buur.

 • Indien de goederen op vermelde adressen niet kunnen afgeleverd worden, zullen zij afgezet worden voor de deur van het opgegeven leveringsadres. Op dat ogenblik gaat de eigendom en het risico over.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 Herroepingsrecht m.b.t. bederfbare goederen

Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen door de klant aangezien het de aankoop van snel bederfbare en beperkt houdbare goederen betreft. (artikel VI 53 Wetboek van economisch recht. Meer informatie via deze link.

6.2 Herroepingsrecht m.b.t. leveringen / Opzeggingstermijn

Foodbag biedt de klant de mogelijkheid te kiezen tussen een éénmalige levering of een abonnement (wekelijks of twee wekelijkse levering). Na het plaatsen van een eerste levering ontvangt de klant per mail een bevestigingsmail op het aangegeven email adres met inloggegevens voor het persoonlijk foodbag account. Vanuit dit IT-portaal kan de klant alle gegevens aanpassen en of leveringen pauzeren, stopzetten.

Let op, het stopzetten van een abonnement dient minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de volgende levering te gebeuren. Indien niet 5 dagen voor de levering doorgevoerd zullen de wijzigingen of opzeg uitwerking hebben bij de eerst daaropvolgende levering. Een abonnement kan tevens stopgezet worden door contact op te nemen per email (foodlover@foodbag.be) of door het Europees formulier inzake herroepingsrecht in te vullen en door te mailen.

Artikel 7 Privacywetgeving

Foodbag respecteert strikt de wetgeving inzake privacy, zoals onder meer de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

Foodbag verzamelt enkel de hoogst nodige gegevens om de gevraagde dienst(en) te kunnen uitvoeren.

Foodbag behandelt de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zal deze nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Foodbag heeft enkel het recht deze door te spelen aan een incassobureau bij wanbetaling. De klant kan te allen tijde de gegevens die Foodbag bewaart opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Dit kan door een e­mail te sturen naar foodlover@foodbag.be.

Artikel 9 Bewijs

De klant aanvaardt dat electronische communicatie (zoals emails) en gegevens van het informaticasysteem van Foodbag als bewijsmiddel kunnen dienen.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

Foodbag beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, concept het logo en de website en alle daarop staande inhoud, zowel inhoudelijk als grafisch (o.a. foto’s).

Het is in geen geval toegelaten beelden, foto’s, teksten, logo’s, recepten of enige andere beschermde info over te nemen, zonder de expliciete en schriftelijke toestemming van Foodbag

Artikel 11 Varia

 • De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer van deze bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en deze blijven onverkort van toepassing.
 • Foodbag behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van één maand.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken te Gent, afdeing Gent of de vredegerechten van het vierde kanton te Gent bevoegd.

Artikel 14 Cookie policy

 • Algemene informatie

Dit cookiebeleid (hierna: het "Cookiebeleid") beschrijft de verschillende soorten cookies die we gebruiken op onze website www.foodbag.be (hierna de "Website") en de manier waarop u deze cookies kan instellen.

We hanteren een strikt privacybeleid en we zijn vastbesloten om transparant te zijn over de technologieën die op onze Website worden gebruikt. Voor zover de met cookies verzamelde informatie persoonsgegevens bevatten, zijn de bepalingen van het Privacybeleid van toepassing en vullen deze bepalingen het Cookiebeleid aan.

 • Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

 • Welke cookies worden gebruikt op de Website?

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op de Website met de volgende doeleinden:

- Noodzakelijke Cookies

Deze cookies zijn essentieel voor het browsen op onze Website of strikt noodzakelijk voor het leveren van een dienst die specifiek door een gebruiker wordt gevraagd/verwacht. Het verwijderen van dit soort cookies kan leiden tot navigatieproblemen en wordt daarom sterk afgeraden.

- Functionele Cookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw keuzes en voorkeuren en maken uw navigatie aangenamer en persoonlijker.

Het betreft onder meer de volgende cookies:

 1. Zopim live chat - www.foodbag.be

Deze cookie wordt gebruikt voor de live chat functie ingebouwd in onze Website zodat je ons nog makkelijker kan contacteren.

 1. Mailmunch - www.foodbag.be

Deze cookie wordt gebruikt ter ondersteuning van het inschrijvingsformulier in onze nieuwsbrief.

- Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Website om de inhoud van de Website te verbeteren, deze beter aan uw behoeften aan te passen en de bruikbaarheid ervan te vergroten. Deze cookies laten ons bijvoorbeeld de meest bezochte pagina's van de Website zien of helpen bij het identificeren van de moeilijkheden die kunnen optreden tijdens het browsen.

Het betreft onder meer de volgende cookies:

 1. Google analytics - www.foodbag.be
 2. Mouseflow - www.foodbag.be

Deze cookie wordt gebruikt voor het verzamelen van anonieme informatie omtrent het surfgedrag. 

- Sociale media cookies

Met deze cookies kunt u de inhoud van de Website met andere mensen delen via sociale netwerken. Sommige deelknoppen zijn geïntegreerd via toepassingen van derden die dit soort cookies kunnen verstrekken. Sociale netwerken die een dergelijke “share”-knop aanbieden, identificeren u waarschijnlijk met deze knop, zelfs als u deze knop niet hebt gebruikt bij het bezoeken van onze Website. We nodigen u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om het doel te achterhalen van het gebruik van de informatie die is verzameld via deze “share”-knoppen door naar hun respectievelijke websites te gaan.

Het betreft onder meer de volgende cookies:

 1. Facebook - www.foodbag.be

- Marketing cookies

Deze cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden, met name om gerichte advertenties weer te geven, marktonderzoek uit te voeren en de effectiviteit van een reclamecampagne te evalueren.

Het betreft onder meer de volgende cookies:

 1. Foodbag cookies - www.foodbag.be

Deze eigen gegenereerde cookies worden gebruikt om na te gaan of je recht hebt op een korting en of ander voordeel. 

 • Hoe kan u het gebruik van cookies op de Website weigeren of beheren?

- Via de browser

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.

 • Zal de Website nog werken zonder cookies?

Indien u uw cookie-instellingen aanpast, kan dit als gevolg hebben dat bepaalde  onderdelen van de Website niet (correct) kunnen worden weergeven of dat sommige interacties niet normaal werken.

 • Hebt u nog vragen omtrent het gebruik van cookies?

Indien u nog vragen zou hebben omtrent het gebruik van cookies op de Website kan u ons steeds contacteren via het volgende e-mailadres: privacy@foodbag.be.

 

Artikel 15 - Privacy policy

 • Algemene informatie

De website www.foodbag.be (hierna “Website”) wordt beheerd door Foodbag BVBA met maatschappelijk zetel te 9000 Gent  (België), Dok Noord 4E bus004 en met ondernemingsnummer 0643.804.044 (hierna “Foodbag”, “we” of “ons”). Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de Website en in verband met de kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of via het e-mailadres: privacy@foodbag.be.

Bij Foodbag hechten we veel belang aan privacy en het correct omgaan met de verkregen gegevens. We hebben intern een Data protection officer en werken steeds met de nieuwste technologieën.

Het Privacybeleid is geldig voor alle pagina's die op de Website worden gehost en voor de registraties van deze Website. Dit is niet geldig voor pagina's die worden gehost door derden waarnaar Foodbag kan verwijzen en waarvan het privacybeleid kan verschillen. Foodbag kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevens die op deze sites of aldaar worden verwerkt.

 • Kunnen de voorwaarden wijzigen?

Foodbag BVBA kan het Privacy- of Cookiebeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan de diensten of de geldige wetgeving. De aangepaste voorwaarden zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

 • Zijn er nog andere belangrijke voorwaarden?

Wij raden u aan om ook het Cookiebeleid aandachtig te lezen. Daarin staat welke cookies wij gebruiken en waarom.

 • Welke persoonsgegevens worden verzameld door Foodbag?

- Persoonsgegevens die u aan ons meedeelt.

In de eerste plaats verwerken we de persoonsgegevens die u aan ons heeft verschaft in het kader van de Diensten. Om bestellingen te plaatsen, zal u een Foodbag-account dienen aan te maken. Wanneer u dit doet, vragen we u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, naam, adres, mobiel telefoonnummer en postcode. Deze gegevens worden opgeslagen in uw Foodbag-profiel. Na de registratie kunnen we ook om bijkomende informatie vragen welke ons kan helpen om nog meer aangepaste diensten en producten te leveren. 

Kredietkaart en bankkaartgegevens worden door Foodbag niet opgeslagen in de eigen database. Deze gegevens worden verwerkt door de respectievelijke betaalprovider (Europabank, Docdata en of Payzen).

Ook indien u zich bijvoorbeeld opgeeft voor een speciale actie of promotie, of deelneemt aan een wedstrijd zal u gevraagd worden bepaalde persoonsgegevens te geven.

Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen als u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als u een e-mail stuurt met vragen, beoordelingen of klachten over onze diensten en of producten.

- Persoonsgegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van de Foodbag website.

Om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Website "cookies" gebruiken. Bovendien registreren de geraadpleegde servers automatische bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat meer bepaald over de volgende gegevens:

 1. Logbestandgegevens , zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, de zoekmachine en de sleutelwoorden die worden gebruikt om de Website te vinden enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s of blogartikels heeft bekeken.
   
 2. Apparaatgegevens , zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enzovoort. In de mate dit nuttig zou zijn voor het leveren van de relevante dienst, kunnen we hiermee ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.

Foodbag maakt hierbij onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie kan u hiervoor terecht op het Cookiebeleid van Foodbag.

- Persoonsgegevens die we van derden verkrijgen.

Voorts verwerken we ook bepaalde gegevens die wie van andere ondernemingen verkrijgen. Dit betreft voornamelijk de basisgegevens van uw profiel op de sociale netwerksite (naam, e-mail adres, geboortedatum, postcode, geslacht), die we toevoegen aan uw Foodbag-profiel in het geval ze daar ontbreken. Het kan verder ook gaan om bepaalde gegevens met betrekking tot uw gedrag op de sociale netwerksite, zoals bijvoorbeeld likes. Dit kan enkel gaan over gegevens die u publiekelijk deelt op de sociale netwerksite en voor zover uw persoonlijke instellingen op de sociale netwerksite dit toelaten. Indien u niet wil dat dergelijke informatie wordt gedeeld raden wij u aan om uw instellingen op de betreffende sociale netwerksite aan te passen. Deze gegevens worden in elk geval verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van de relevante sociale netwerksite.

Verder kunnen we de persoonsgegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. Foodbag zal dit enkel doen voor zover deze gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze ook rechtmatig kan delen met ons voor de doeleinden die we beogen. Indien nodig zal Foodbag ook uw expliciete toestemming vragen om deze gegevens te gebruiken.

- Andere bronnen

De Foodbag website is een dynamische en innovatieve omgeving, wat ook betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar een betere dienstverlening op uw maat. Dit kan ook inhouden dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we uw gegevens op een andere manier gaan verzamelen en/of willen gebruiken. Hierover zullen we altijd zo transparant mogelijk communiceren in dit Privacybeleid.

 • Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonsgegevens?

- Om onze Diensten te kunnen verlenen

We gebruiken de persoonsgegevens in het algemeen voor het leveren van de Diensten. Zo kunnen wij uw maaltijdbox op het juiste adres leveren en u op de hoogte brengen indien nodig. Verder kunnen wij de persoonsgegevens ook intern gebruiken om gegevensanalyses uit te voeren zodat we onze diensten en producten kunnen verbeteren.

- Voor communicatiedoeleinden

We gebruiken persoonsgegevens onder andere voor communicatiedoeleinden. Hiermee willen we de gebruikers op de hoogte houden van allerhande informatie gaande van promoties, acties, blogartikelen tot de recepten van de volgende week. Voorts gebruiken we uw gegevens ook voor individuele communicaties zoals het reageren op verzoeken om informatie  

- Om de Website te analyseren en verbeteren

Wij gebruiken de persoonsgegevens om te begrijpen welke diensten en content interessant en bruikbaar zijn voor onze gebruikers en om de inhoud van de Website te analyseren, aan te passen en te verbeteren en om uw ervaring op de Website te personaliseren.

- Marketingdoeleinden

Voorts gebruiken we uw gegevens, indien u ons daarvoor de toestemming hebt gegeven, voor alle marketingacties en promoties voorgesteld door Foodbag.

- Andere

Ten slotte worden uw persoonsgegevens ook gebruikt voor elk ander doel waarmee u uitdrukkelijk heeft ingestemd.

 • Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven?

We behandelen al uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen. In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld:

- Leveranciers van Foodbag

Om onze diensten te leveren doen wij beroep op een aantal bedrijven of dienstverleners, zoals voor het afleveren van de maaltijdboxen, het uitvoeren van betalingsacties, het inpakken van de maaltijdboxen, enzovoort. Het is noodzakelijk dat dergelijke partijen toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie om onze dienst volledig te kunnen leveren. Foodbag laat dit enkel toe voor zover het noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en indien deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang van deze gegevens en informatie.

- Sociale media

De website bevat sociale media- “knoppen” van sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, enzovoort. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. Foodbag heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen.

 • Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit?

U kan op elk moment verzoeken om informatie omtrent uw persoonsgegevens waarover Foodbag beschikt en om deze zo nodig te corrigeren of verwijderen of u te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens of om een beperking te vragen van deze verwerking. Ten slotte hebt u ook het recht op dataportabiliteit, wat inhoudt dat u kan verzoeken om de persoonsgegevens die Foodbag verwerkt, te ontvangen en te vragen om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.

Indien u over Foodbag profiel beschikt zal u zelf bepaalde persoonsgegevens kunnen wijzigen of verwijderen.In de andere gevallen kan u Foodbag contacteren (privacy@foodbag.be) door gebruik te maken van de contactgegevens die u hierboven terugvindt.

 Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

Foodbag zal het nodige doen om elk verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen.

 • Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard door Foodbag?

Foodbag zal uw persoonsgegevens bewaren voor de duur die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 5).

Foodbag kan ook persoonsgegevens blijven bewaren met betrekking tot personen die hun account hebben opgezegd, om vragen of klachten te kunnen beantwoorden die kunnen worden verzonden na de beëindiging van de Diensten en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, onder meer op fiscaal gebied.

 • Waar kan u een klacht indienen in verband met de verwerking van persoonsgegevens?

Indien u klachten zou hebben omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Foodbag, kan u ons steeds contacteren via email (privacy@foodbag.be).

Als u toch nog klachten zou hebben, hebt u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Bij Foodbag hechten we veel belang aan de veiligheid van uw persoonsgegevens. Met het oog daarop hebben we gepaste maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de servers die de uw persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:

- ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;

- het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens;

- de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

Voor een optimale betalingszekerheid gebruikt Foodbag de online betalingsdiensten Europabank, Docdata en/of Payzen, die aan hoge beveiligingsnormen voldoen.

U verbindt zich ertoe geen handelingen te verrichten die in strijd zijn met dit Privacybeleid, de Verkoopsvoorwaarden, het Cookiebeleid of, in het algemeen, de wet. Strafbare feiten tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en gegevens die door deze systemen worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, of de poging om een van deze strafbare feiten te plegen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tegen vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro of een van die boetes alleen.

 • Kunnen mijn gegevens verwerkt worden buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Foodbag poogt steeds persoonsgegevens zoveel mogelijk te verwerken binnen de EER en  geeft in elk geval alleen gegevens door aan een niet-EER-land wanneer dat land een passend beschermingsniveau biedt in de zin van de GDPR, of binnen de grenzen die door dezelfde wet zijn toegestaan, bijvoorbeeld door te zorgen voor de bescherming van gegevens door middel van passende contractuele bepalingen.

 • Verwerkt Foodbag persoonsgegevens van minderjarigen?

Personen jonger dan 18 jaar en mensen die niet de volledige wettelijke bevoegdheid hebben, mogen de Website niet gebruiken. Foodbag vraagt hen om hun persoonsgegevens niet te verstrekken.

 • Wat in geval van een geschil?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing.

Indien er toch geen minnelijke oplossing gevonden kan worden, is het Privacybeleid uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving en behoort elk geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Privacybeleid, tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van het (internationaal) privaatrecht.